Personvernerklæring

Vi tar vernet om dine personlige opplysninger på alvor. Vi behandler dataene derfor utelukkende iht. lovbestemmelsene (GDPR). Vi informerer deg i dette personvernskrivet om de viktigste aspektene om databehandlingen på våre nettsider.

Denne personvernerklæringen gjelder for Giil Grafisk AS sitt nettsted og nyhetsbrevprogram. Giil Grafisk AS (org.nr. 918773800) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn. Nettsiden er utarbeidet i samsvar med norske personvernprinsipper som bygger på at alle personer har rett til å bestemme over opplysninger om seg selv.

Personopplysninger som behandles
Informasjon kunder blir bedt om å registrere er: Bedriftens navn, org nr, bedriftens adresse, navn på kontaktperson, tlf nr og e-post adresse.
Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse. Vi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Hvordan informasjon innhentes?
Giil Grafisk AS samler inn opplysninger gjennom informasjon som blir oppgitt fra kunden selv pr. tlf., e-post, via kontaktskjema på våre nettsider eller ved påmelding av nyhetsbrev. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene, men det er ikke mulig å produsere, levere og fakturerer varer uten et minimum av informasjon. Vi innhenter aldri opplysninger fra nett. Unntaket er kun ved nyregistrering av bedrifter, der vil bedriften bli kredittsjekket ved ønske om kjøp på kreditt/etterfakturering av varer.

Formålet med informasjonen som innhentes
Vi innhenter kun de nødvendige personopplysningene vi trenger for å komme i kontakt med våre kunder i forbindelse med levering av varer, utsending av faktura eller nyhetsmail. Ingen av opplysningene blir solgt videre til 3. part.

Sosiale medier
På våre nettsider finner du programtillegg for sosiale medier, som Facebook og Instagram. Data kan overføres til tredjepart via disse. Vi har her ingen innflytelse på informasjonskapslene som brukes av Facebook og Instagram, og heller ingen tilgang til disse.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon som blir innhentet, blir lagret på sikret server. Du kan når som helst be om å få slettet din informasjon eller få innsyn i hvilke informasjon som er lagret om deg.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss. Ved mottak av nyhetsbrev på e-post kan du enkelt melde deg av og blir slettet fra listen ved å klikke på en link.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Giil Grafisk kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av leveransen. Underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Giil Grafisk AS.

Rettigheter
Giil Grafisk AS forholder seg til en hver tid til norske lover og regler i alt sitt arbeid. Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Kontaktinformasjon
Telefon: 45 20 06 83
E-post: post@giilgrafisk.no

Adresse:
Giil Grafisk AS
Oberst Rodes vei 66 B
1165 Oslo
Organisasjonsnummer: 918 773 800